Administració de Lloguers

 

FORCADELL, mitjançant el servei d'Administració de Lloguers, aporta el coneixement i l'experiència que requereixen els nostres clients, inversors particulars i societats patrimonials, amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment i la revaloració de la seva cartera immobiliària.

Més de 400.000 m² administrats distribuïts per tot el país són el resultat de la confiança dels nostres clients.

 

El servei d'Administració de Lloguers inclou:

Gestió economico-administrativa:

- Anàlisi i revisió d'ocupació de l'immoble, rendes rebudes i despeses generades
- Generació i cobrament de rebuts a arrendataris. Revisió i actualització de rendes 
- Gestió d'avals i garanties
- Manteniment de fiances
- Fidelització d'inquilins
- Control de venciment de contractes
- Gestió de renúncies i liquidació de fiances. Repàs de l'immoble
- Seguiment de l'estat dels cobraments, control dels morosos i gestió dels impagaments
- Manteniment preventiu i corrector de l'immoble i gestió d'incidències
- Elaboració i seguiment de pressupostos anuals
- Liquidacions mensuals a la propietat
- Recepció d'actes de la comunitat
- Pagament de quotes i derrames

Gestió comercial:

- Publicitat de l'immoble
- Recerca i selecció d'inquilins
- Gestió dels contractes d'arrendament 

Gestió fiscal i jurídica:

- Gestió i liquidació d'impostos: IRPF i IVA
- Assessorament jurídic, revisió i anàlisi d'irregularitats i intervencions específiques
- Confecció de contractes laborals i nòmines de treballadors
- Coordinació i seguiment de processos judicials

 

Àmbits d’actuació:

 

Àlex Vázquez
Director Dept. Administració de Lloguers
Tel.934 965 444
Email.a.vazquez@forcadell.cat
Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.