Gestió de Grans Comptes

 

El Departament de Grans Comptes de FORCADELL gestiona una àmplia cartera d'actius de les divisions immobiliàries de les principals entitats financeres del país, d'inversors institucionals i de family office.

FORCADELL disposa d'un equip de gestors, altament especialitzat, que s'encarrega de l'atenció als arrendataris, la resolució de tot tipus d'incidències, la gestió administrativa dels contractes, el manteniment dels edificis, la rotació dels actius i la posada en comercialització dels mateixos, vetllant sempre per la revaloració i l'obtenció de la màxima rendibilitat per als seus propietaris.

El departament gestiona de forma eficient la dispersió territorial dels actius, present en grans carteres patrimonials. FORCADELL intervé en totes les àrees del negoci immobiliari: transacció, consultoria, property management, valoració i gestió d'inversions.

 

El servei de Gestió de Grans Comptes inclou:

Gestió economicoadministrativa:
-    Anàlisi i revisió de l'ocupació de l'immoble, rendes rebudes i despeses generades
-    Generació i cobrament de rebuts als arrendataris. Revisió i actualització de rendes
-    Gestió d'avals i garanties
-    Manteniment de fiances
-    Fidelització d'inquilins
-    Control de venciment de contractes
-    Gestió de renúncies i liquidació de fiances. Repàs de l'immoble
-    Seguiment de l'estat dels cobraments, control dels morosos i gestió dels impagaments
-    Manteniment preventiu i corrector de l'immoble i gestió d'incidències
-    Revisió periòdica de l'immoble i elaboració d'informes
-    Elaboració i seguiment de pressupostos anuals
-    Liquidacions mensuals a la propietat
-    Recepció d'actes de la comunitat
-    Pagament de quotes i derrames

Gestió comercial:
-    Definició de les polítiques de producte, preu i distribució de l'immoble
-    Definició i execució del pla de màrqueting de l'immoble
-    Definició del quadre de comandaments i anàlisi i seguiment dels resultats obtinguts
-    Recerca i selecció d'inquilins, i gestió dels contractes

Gestió fiscal i jurídica:
-    Gestió i liquidació d'impostos: IRPF i IVA
-    Assessorament jurídic, revisió i anàlisi d'irregularitats i intervencions específiques
-    Confecció de contractes laborals i nòmines de treballadors
-    Coordinació i seguiment de processos judicials


Sectors d'actuació:

Àlex Vázquez
Director Dept. Gestió de Grans Comptes
Tel.934 965 442
Email.a.vazquez@forcadell.cat
Aquesta web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.